Boys Varsity Football: Shanley vs. Sheyenne

Date: 
Friday, October 4, 2019 - 7:00pm

The Shanley Deacons take on the Sheyenne Mustangs in Boys Varsity Football at Sid Cichy Stadium in Fargo, North Dakota.

Boys Varsity Football: Shanley vs. Sheyenne