Boys Varsity Hockey: South-Shanley vs. West Fargo

Date: 
Thursday, January 3, 2019 - 7:30pm

The South-Shanley Bruins take on the West Fargo Packers in Boys Varsity Hockey at Scheels Arena in Fargo, North Dakota.

Boys Varsity Hockey: South-Shanley vs. West Fargo